Základy javascriptu

Po nastudováním alespoň základu tohoto jazyka budete připraveni na úpravy a tvorbu svých vlastních webových stránek. Tato sekce je určena pro ty, kteří se náhodou nebo ze zvědavosti pouštějí do JavaScriptu poprvé. Pro mnoho začátečníků je JavaScript jejich prvním programovacím jazykem, což znamená, že se musí naučit řadu nových konceptů a technik.Vybudujte si základy syntaxe jazyka a naučte se používat hodnoty, proměnné a funkce

📚 O Javascriptu

Copy Link

Nejlepší způsob, jak se naučit Javascript, je začít psát kód.

Jazyk se stále vyvíjí. Ecma International je organizace, která nastavuje standard pro jazyk, oficiálně nazývaný ECMAScript. Formální skupina TC39, která je vrámci Ecma International odpovědná za udržování standardizace JavaScriptu.

Proměnná

Copy Link

Programování je do velké míry o práci s proměnnými, protože pomocí nich ovlivňujete data v programu. Přiřazujete hodnoty proměnným, přičítáte čísla k proměnným nebo spojujete dvě proměnné dohromady a tento výsledek vkládáte zase do jiné proměnné atd.

Rozsah platnosti

Copy Link

Koncept, který se také někde označuje jako jmenné prostředí, obor platnosti, kontext a v angličtině nejčastěji scope. Tyto pojmy popisují oblast kódu, ve které jsou proměnné nebo funkce přístupné a použitelné.

Operátory

Copy Link

Operátory jsou základní konstrukce programovacího jazyka.

Ostatní

Copy Link

Základy funkcí

Copy Link

Funkce existují proto, aby upravovaly vstupní data na požadovaná výstupní data. Také jsou vhodné pro znovupoužití kódu.