Objektový javascript

Objektově orientované programování

Copy Link

Jak funguje objektově orientované programování? Má Javascript třídy nebo nemá? Jak se implementuje dědičnost? V této sekci si vysvětlíme základy objektově orientovaného programování. Naučte se využívat konstruktory, prototypy a třídy. Většina objektově orientovaných jazyků využívá objektový model založený na třídách (class-based), avšak javascript je postavený na konceptu prototypů.

Reflexe

Copy Link