Vítejte! Na tomto webu se budou postupně objevovat články zaměřené na vývoj moderních interaktivních webových stránek. JavaScript je v současnosti jedním z nejrozšířenějších multiplatformních jazyků. Můžeme s ním naplno používat objektové i funkcionální paradigma.

JavaScript je také velmi flexibilní jazyk. Javascript najdeme dokonce i na serverových aplikacích.

O javascriptu

První verze JavaScriptu vznikla v roce 1995 pro prohlížeč Netscape Navigator 2. JavaScript tehdy sloužil jako jednoduchý nástroj pro vytváření jednoduchých dynamických prvků do webových stránek.

Vznik a historie

javascript

DOM


Základy

Začněte tím, že se podíváte na základní bloky programovacího jazyka. JavaScript je dynamicky typovaný jazyk s datovýmu typy a operátory, standardními build-in objekty a metodami. Jeho syntaxe je založena na jazycích Java a C.

Samotný jazyk neobsahuje žádné build-in funkce pro práci s se soubory (file systémem), grafickým rozhraním, HTML apod. To funguje tak, že webový prohlížeč poskytuje API srkz které přístupujeme k různým zdrojům.

Funkce v JavaScriptu

javascriptfunkce

Datové typy

Javascript je slabě dynamicky typovaný jazyk, s poměrně složitou typovou konverzí (koercí), která mate i zkušené vývojáře.

Operátory

Inkrementace a dekrementace

javascriptoperators
Historii vývoje JS a webu lze z hlediska transpilování shrnout v podstatě jediným slovem: Babel.