Vše o funkcích v Javascriptu

Programy jsou funkce a data. Správné oddělení funkcí a dat je důležité pro efektivní a čitelný kód. Funkcemi organizujeme kód.

Základy funkcí

Copy Link

Funkce existují proto, aby upravovaly vstupní data na požadovaná výstupní data. Také jsou vhodné pro znovupoužití kódu.

Funkcionální programování

Copy Link

Tímto paradigmatem vytváříte programy komponováním funkcí a vyhýbáte se sdíleným stavovům a mutacím.