Nauč se Javascript

AndreaAndrea

Když uděláme první krůčky do světa programování, možná si neuvědomujeme, že tato cesta není přímá a rovná, ale klikatá. Naučit se nový programovací jazyk může být výzvou. Je to cesta, která vyžaduje čas, trpělivost a především hodně motivace.

Výhoda velkého množství dostupných informací o tomto jazyku, se může časem ukázat jako nevýhoda, protože se člověk můžete cítit zahlcený. Každý zdroj totiž doporučuje trochu jiný postup a styl výuky.

Proč si vybrat právě javascript? JavaScript je nezbytným jazykem pro vývoj webových aplikací, nicméně se používá i vývoji mobilních aplikací. Javascript je flexibilní, takže ho najdete i na serverech, nebo v IOT zařízeních.

Pokud jste úplní začátečníci a dosud jste neprogramovali v žádném programovacím jazyce, pak nespěchejte. Nikdo se nenaučí kvalitně programovat během jediného dne. Vyhraďte si raději několik týdnů a pectivě se ponořte do každého konceptu, který v tomto článku zmiňujeme a pak na těchto kvalitních základech budujte dál.

Vše o proměnných

Proměnné jsou základními stavebními kameny každého programovacího jazyka. Musíte umět vytvořit proměměnnou a také ji vhodně pojmenovat. Je důležité rozumět tomu jak přiřazovat a manipulovat s proměnnými. Jak pracovat s různými datovými typy, jako jsou řetězce (strings), čísla (numbers), logické hodnoty (booleans) a další. Pochopte rozdíl mezi primitivním datovým typem a objektem.

Cykly a podmínkové příkazy

Porozumějte základním strukturám, jako jsou podmínky (if/else), smyčky (for/while) a funkce. Cykly a podmínkové příkazy umožňují vašemu kódu reagovat na různé situace a opakovat akce.

Syntaxe a základní struktury

Naučte se syntaxi, včetně správného použití středníků, složených závorek a závorek. Ošetřujte syntaktické chyby a laďte svůj kód. Při programování je naší největší odpovědností zajistit, aby kód, který píšeme, nejen, že fungoval a spustil se, ale vyplatí se funkcionalitu napsat, aby byla snadno testovatelná.

Funkce a scope

Funkce vám umožňují rozdělovat kód do samostatných, znovupoužitelných částí. Naučte se vytvářet vlastní funkce a po té ji zavolat. Funkce má argumenty, parametry a návratové hodnoty. Získejte povědomí o scope (proměnném prostředí proměnných) a jak se proměnné chovají v různých částech programu. Naučte se vytvářet proměnné pomocí let a const

Objekty a vlastnosti

Pochopte rozdíl mezi referencí a hodntou. Objekty jsou hrajou v Javascriptu zásadní roli, porozumějte konceptu klíč-hodnota. Je důležité porozumět jak se vytvářejí a používájí objekty, pochopte koncept prototypové dědičnosti a kompozici. Objekty se dají rozšiřovat a přistupovat k jejich vlastnostem a metodám.

Používání Javascriptu

Zkuste si vytvořit základní HTML stránku a zapojit do ní JavaScript.

Pokročilé práce s objekty a poli

Používejte metody jako map, filter, reduce.