Jak zkontrolovat, zda řetězec obsahuje podřetězec

AndreaAndrea

Jak zkontrolovat, zda řetězec obsahuje podřetězec v JavaScriptu

V JavaScriptu existuje více způsobů, jak zkontrolovat, zda řetězec obsahuje podřetězec. Můžete použít buď String.indexOf(), String.includes(), String.search(), String.match(), regulární výrazy nebo knihovnu třetí strany, jako je Lodash.

String.indexOf() metoda

Metoda indexOf() vrací pozici prvního znaku (index) hledaného podřetězce. Pokud řetězec neobsahuje hledaný podřetězec, vrátí hodnotu -1.

Funkce také rozlišuje velká a malá písmena a přijímá dva parametry. Prvním parametrem je podřetězec, který se má hledat, a druhým volitelným parametrem je index, od kterého se má vyhledávání zahájit (výchozí index je 0).

let str = 'Dog, Express, React, Node' str.indexOf('Dog') !== -1 // true str.indexOf('Java') !== -1 // false str.indexOf('Node', 5) !== -1 // true

To learn more about the String.indexOf() method, read this guide.

String.includes() metoda

Metoda includes() poskytuje nejjednodušší způsob kontroly, zda řetězec obsahuje podřetězec. Metoda byla přidána ve verzi ES6. Pokud řetězec obsahuje zadaný podřetězec, metoda includes() vrátí hodnotu true. V opačném případě vrátí hodnotu false.

Zde je příklad let str = 'Dog, Express, React, Node' str.includes('Dog') //true str.includes('Java') //false str.includes('Node') //true

Note that includes() is case-sensitive and accepts an optional second parameter, an integer, which indicates the position where to start searching for.

let str = 'Dog, Express, React, Node' str.includes('express') // false (Due to case-sensitive) str.includes('React', 5) // true

Read this article to learn more about the String.includes() method in JavaScript.

String.search() metoda

The String.search() method searches the position of the substring in a string and returns the position of the match.

The search value can be a string or a regular expression. It returns -1 if no match is found.

let str = 'Dog, Express, React, Node' str.search('Dog') !== -1 // true str.search('Java') !== -1 // false str.search(/node/i) !== -1 // true where i is the case insensitive modifier

String.match() metoda

The String.match() method accepts a regular expression as a parameter and searches the string for a match. If it finds the matches, it returns an object, and null if no match is found.

let str = 'MongoDB, Express, React, Node' str.match(/MongoDB/) // ['MongoDB', index: 0, input: 'MongoDB, Express, React, Node', groups: undefined] str.match(/Java/) // null str.match(/MongoDB/g) !== null // true str.match(/Java/g) !== null // false str.match(/node/i) !== null // true where i is the case insensitive modifier RegExp.test() Method

The RegExp.test() method executes a search for a match between a regular expression and a specified string. It returns true if it finds a match. Otherwise, it returns false.

let str = 'MongoDB, Express, React, Node'

const exp = new RegExp('MongoDB', 'g') exp.test(str) // true

/Java/g.test(str) // false /node/i.test(str) // true where i is the case insensitive modifier

Lodash _.includes() Method

Lodash is a third-party library that provides _.includes() method to check the presence of a substring in a string.


Sekvenční vyhledávání je jednoduché, ale množství práce je přímo úměrné množství vyhledávaných dat; zdvojnásobení počtu prvků zdvojnásobí dobu vyhledávání, pokud se požadovaný prvek nenachází. Jedná se o lineární vztah - běžící čas je lineární funkcí velikosti dat - proto se tato metoda také nazývá lineární vyhledávání.