Změna atributů elementů

AndreaAndrea

Potřebujete elementu v DOM nastavit hodnotu atributu?

Pro změnu atributu elementu se obecně používá vlastnost setAttribute(), která přijímá dva argumenty: název atributu a novou hodnotu:

element.setAttribute("href", "https://www.provyvojare.cz");

Pokud chcete získat hodnotu atributu, můžete použít vlastnost getAttribute(), která také přijímá název atributu jako argument a vrací jeho hodnotu:

// Získání hodnoty atributu href
const hodnota = element.getAttribute("href");

Je třeba mít na paměti, že některé atributy elementů DOM jsou reprezentovány speciálními vlastnostmi, jako například value pro atribut value formulářového prvku nebo src pro atribut src obrázku. V takovém případě byste měli použít tuto vlastnost pro změnu hodnoty atributu místo setAttribute().