Prvek na stránce - Node

AndreaAndrea

DOM (Document Object Model) je stromová struktura, kde každý prvek na HTML stránce ať jde o odkaz, obrázek, formulář, tabulku je reprezentován objektem. Je důležité mít vždy na paměti, že DOM je strom, tedy i grafová struktura a z toho se důvodu tyto objekty nazývají uzly či Node. Už toto uvědomění, vám může hodně napovědět jak s DOM pracovat efektivněji a lépe porozumět tomu, jak funguje manipulace s prvky.

V DOM je Node jedním z nejdůležitějších typů, protože představuje základní stavební kámen celého DOM stromu. Node představuje jeden prvek v DOM stromu a může být buď elementem , atributem, textovým uzlem nebo jiným typem uzlu.

Tento strom začíná kořenovým uzlem document, který reprezentuje celý HTML dokument, další potomci v DOM stromu reprezentují jednotlivé prvky HTML dokumentu. Pokud chcete například najít konkrétní prvek v HTML dokumentu, musíte nejprve procházet strom od kořene a hledat požadovaný prvek.

Každý objekt typu Node v DOM má řadu vlastností a metod,

  • nodeType: typ uzlu. Například element má typ 1, textový uzel má typ 3 a komentář má typ 8.
  • nodeName: název uzlu. Například pro element <div> bude název "DIV".
  • nodeValue: hodnota uzlu. Například pro textový uzel obsahující text "Hello" bude hodnota "Hello".