Naučte se

Pole v JavaScriptu

Pomocí pole odkazujeme na místo v paměti, kde se nachází množina hodnot stejného datového typu.

Pole v Javascriptu je objektem. Oproti nově vytvořenému objektu má pole navíc metody (pole.length, pole.push, array.pop, …).

typeof [] === 'object'

Vyvoření pole

var pole = [];

Tak jako kterýkoliv objekt, můžeme u pole použít klíčové slovo new k vytvoření nové instance.

var pole = new Array();

Pole v JavaScriptu se indexuje od 0.

Přístup k prvkům pole pomocí závorek []

Závorky používáme tam, kde k hodnotě nelze přistoupit přes tečku. Přes tu přistupujeme ve většině připadu, když pojmenujeme členskou proměnnou objektu validním jménem pro proměnnou, například čislo. Tečku nelze použít pokud za tečkou následuje něco co není řetezec (napřiklad číslo).

Související