Objektově orientované programování v JavaScriptu

Zde si vysvětlíme základy objektově orientovaného programování v JavaScriptu. Co nám toto paradigma přináší a jaké výhody má jeho využívání. Neučíš se využívat konstruktory, prototypy a třídy, zjistíš, jaký je rozdíl mezi hodnotovými a referenčními datovými typy. Předdstavíme ti jak vypadá vývoj objektové webové aplikace krok za krokem.